GEOPORTAL SPS - logo

VODNÍ CESTY ČR


Vážení uživatelé Geoportálu Státní plavební správy, v termínu od 6.5. do 8.5. nastane plánovaný výpadek služeb geoportálu včetně poskytování webových mapových služeb třetím stranám. Za případné komplikace se omlouváme. V případě dotazů informujte webmaster@plavebniurad.cz. Děkujeme za pochopení.

Prohlášení o přístupnosti / Informace o zpracování osobních údajů

Prohlášení o přístupnosti

Na internetovém Geoportálu Státní plavební správy jsou informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným vyhláškou č. 64/2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný v běžně používaných prohlížečích. Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak tedy oddělen od informací.

Návrat na titulní stránku je možný z kterékoliv stránky přes odkaz v levé navigaci.

Podmíněně povinná pravidla

Ve formátu PDF nabízíme většinu informací, které jsou vhodné ke stažení. Pro prohlížení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč, který umožňuje tento formát zobrazit.

V některých případech je dokument zveřejněn ve formátu RTF nebo DOC, tyto formáty jsou použity pro dokumenty které lze vyplňovat např. přihlášky, formuláře. Dále u některých dokumentů používáme formát XLS, tento formát především u dokumentů, které obsahují tabulková data a obsahují výpočty. Další typ dokumentu s kterým se můžete setkat je PPT, který zveřejňujeme v případě, že soubor nelze převést do PDF, nebo s jakoukoliv manipulací autor vysloveně nesouhlasí. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF).

Náhledové obrázky produktů jsou ve formátech JPG, GIF nebo PNG. Se všemi těmito soubory lze pracovat standardními prostředky operačního systému, případně nástroji třetích stran.

Pro stahování objednaných velkoobjemových dat je zvolen komprimovaný soubor typu ZIP. Náhledové obrázky produktů jsou ve formátech JPG, GIF nebo PNG. Se všemi těmito soubory lze pracovat standardními prostředky operačního systému, případně nástroji třetích stran.

Informace o zpracování osobních údajů

Státní plavební správa při zpracování a uchovávání osobních údajů fyzických osob postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 181/2004 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

Státní plavební správa jako správce osobních údajů plně respektuje a ctí nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a osobní údaje zpracovává pouze na základě prokazatelného právního důvodu pro zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a to zejména zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 356/2009 Sb., o informacích zaznamenaných v Říčních informačních službách. Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonně a transparentně v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu ne delší, která je nezbytná pro účely, které jsou zpracovávány. Zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Uživatelské jméno
 • Instituce
 • IČO
 • Telefon
 • Záběry z plavebních komor a pohyblivých mostů

Účel zpracování osobních údajů:

 • registrace subjektu údajů do systému Říčních informačních služeb zřízených na základě zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, konkrétně údaje o provozovateli příslušného objektu na vodní cestě.

Příjemci osobních údajů:

Státní plavební správa nepředává osobní údaje mimo EU či mezinárodním organizacím a neprovádí žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky.

Práva subjektu údajů:

Kdykoliv během zpracování má subjekt údajů následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů
 • Právo na opravu a doplnění osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů, pokud budou naplněny podmínky stanovené právními předpisy
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu webmaster@plavebniurad.cz.